โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

   

ผลการสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2560 <27/10/59>
ผลการสอบราคาจ้างเหมาและจัดเก็บขยะ 398_773_20171220_085625.pdf (551 KB.)จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ มูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 <11/10/59>
ประกาศ 338_611_A1.docx (42 KB.)
เอกสารสอบราคา 338_612_A2.doc (97 KB.)
ประกาศราคากลาง 338_770_ขยะ ปี 60.pdf (46 KB.)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.4 บ้านแม่จ้องใต้ <10/10/59>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.4 บ้านแม่จ้องใต้ 337_610_scan0001.PDF (766 KB.)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.ประจำปีงบประมาณ 2560 <05/10/59>
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.ประจำปีงบประมาณ 2560 336_608_scan0001.jpg (377 KB.)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.ประจำปีงบประมาณ 2560 336_609_scan0002.jpg (711 KB.)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559 <30/09/59>
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 334_594_scan0001.jpg (377 KB.)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559 334_595_scan0002.jpg (711 KB.)ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 4 <29/09/59>
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 4 332_593_A2.docx (471 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22  


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549