โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
อัตรากำลังของ เทศบาล
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
การจัดการความรู้(KM)
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์...
 

   

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอย <05/03/52>
ประกาศสอบราคาจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.ตลาดใหญ่ 115_229_b555.doc (34 KB.)
เอกสารสอบราคา เลขที่ 12 จัดเก็บขยธ 115_230_a555.doc (68 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ <27/02/52>
ประกาศสอบราคา 2 โครงการ 114_226_b22.doc (42 KB.)
เอกสารสอบราคา เลขที่ 10 114_227_a1000.doc (67 KB.)
เอกสารสอบราคา เลขที่ 11 114_228_a1111.doc (71 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมา 5 โครงการ <24/02/52>
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา 5 โครงการ 113_220_b1.doc (42 KB.)
เอกสารสอบราคา เลขที่ 5 กำแพง 113_221_a5.doc (69 KB.)
เอกสารสอบราคา เลขที่ 6 รางระบายน้ำ 113_222_a6.doc (68 KB.)
เอกสารสอบราคา เลขที่ 7 ถนน คสล. 113_223_a7.doc (69 KB.)
เอกสารสอบราคา เลขที่ 8 วางท่อ คสล. 113_224_a8.doc (70 KB.)
เอกสารสอบราคา เลขที่ 9 รางระบายน้ำ หมู่ 3 113_225_a9.doc (68 KB.)ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 โครงการ <19/02/52>
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 112_215_b19.doc (156 KB.)
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2 หมู่ 1 112_216_a1.doc (105 KB.)
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 3 หมู่ที่ 2 112_217_a2.doc (78 KB.)
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 4 หมู่ที่3 112_218_a3.doc (105 KB.)
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 112_219_a4.doc (81 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ <18/02/52>
ประกาศสอบราคา 3 โครงการ 111_211_b3.doc (159 KB.)
เอกสารสอบเลขที่ 2 หมู่ 1 111_212_a11.doc (59 KB.)
เอกสารสอบเลขที่ 3 หมู่ 4 111_213_a22.doc (61 KB.)
เอกสารสอบเลขที่ 4 หมู่ 5 111_214_a33.doc (61 KB.)ประกาศสอบราคาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในพื้นที่ อบต.แห่งใหม่ <12/02/52>
ประสอบสอบราคาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 110_209_b2.doc (34 KB.)
เอกสารสอบราคาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 110_210_a2.doc (63 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18  


 
 
Copy right ©2006-2014 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.thai-exporter.com
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549