โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2561-2563
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

 
 

วัดศรีดอนดู่ <26/02/50>

ประวัติวัดศรีดอนดู่

วัดศรีดอนดู่    ตั้งอยู่เลขที่ 2 บ้านแม่ก๊ะ  ถนนสายดอยสะเก็ด บ่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 29 ตารางวา  โฉนด เลขที่  9710  อาณาเขต  ทิศเหนือประมาณ 2  เส้น  จดที่นาเอกชน  ทิศใต้ประมาณ  2  เส้น  29 วา จดที่นาของเอกชน  ทิศตะวันออกประมาณ 1 เส้น  จดที่นาของเอกชน  ทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น  จดที่นาของเอกชน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร  กุฎิสงฆ์ ศาลาแนกประสงค์  และศาลาเล็ก  ปูนียวัตถุมีพระพุทธรูปทำด้วยไม้  และไม้สานลงรักปิดทอง  พระบัวเข็มทำด้วยเกสรแบบพม่า  พระพุทธรูปหินอ่อน  แบบพม่า  พระพุทธรูปก่ออิฐโบกปูนและพระพุทธรูปโลหะปางต่างๆ

                วัดศรีดอนดู่  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2463  โดยชาวไทยใหญ่ที่มีอาชีพค้าขาย  ได้มอบหมายให้  พ่อเฒ่าปี่นหย่า  พ่อเฒ่ายอดคำ  พ่อเฒ่าหลอยยอด  และพ่อเฒ่าคำอู๋  เป็นผู้รวบรวมเงินทอง  เพื่อจัดหาซื้อที่ดินสร้างวัด  ต่อมาจึงได้ซื้อที่ดินจากเจ้าพระยาธนสารมาสร้างวัดและทำนุบำรุงจนถึงปัจจุบัน  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ  รูปที่ 1 พระอูสุนันตา  พ.ศ. 2463 -2474 

รูปที่ 2 พระอูสุจิ่งตา  พ.ศ. 2475 2479 

รูปที่  3 พระอูเกตายะ  พ.ศ. 2480 2482 

รูปที่ 4  พระอูอย่าเซงตะ พ.ศ. 2482 -2487

รูปที่ 5 พระโหง่ง  โกศโล  พ.ศ. 2487 - 2490

รูปที่ 6 พระสว่าง  ปัญญาธิโก  พ.ศ.  2491 2492 

รูปที่ 7  พระอูญานะ  พ.ศ. 2493 2503 

รูปที่ 8 พระอูปิ่นหย่า  พ.ศ. 2503 -  2512 

รูปที่ 9  พระอูหย่าเหน่งต๊ะ  พ.ศ.  2513 -  2517 

 รูปที่ 10  พระจ๋ามปวง  โชติโก  ตั้งแต่  พ.ศ. 2518  เป็นมา


 
     

 


 
 
Copy right ©2006-2021 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549