โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
งานกู้ภัย
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
แผนอัตรากำลัง 2558-2560
การจัดการความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ตลาดใหญ่

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ www.taladyai.go.th วิสัยทัศน์. พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากขยะและน้ำเสีย ประชาชนพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
  หัวข้อสนทนา : ชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ผู้ตั้งหัวข้อ : นายนพดล ยิ่งรักชัย
IP : 49.230.105.108
โทรศัพท์ : 0871750321
อีเมล์ : yingrukchainoppadon@gmail.com
วัน-เวลา : 25/01/62 - 22:01 น.
ข้อความ : ข้าพได้รับหนังสือเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยทางเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ข้าพเจ้าได้ไปบรรจุข้าราชการครูที่จังหวัดเชียงราย นานๆ ที ถึงจะกลับมาบ้านเลขที่ดังกล่าว นานๆๆๆ และบ้านหลังนี้ไม่มีผู้อาศัยนอกจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่เคยใช้บริการของทางเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ในการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ข้าพเจ้าขอถามทางนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ในเมื่อข้าพเจ้าไม่ค่อยได้กลับมาบ้าน และบ้านหลังนี้ไม่มีคนอาศัย ข้าพเจ้าต้องชำระอีกไหม ในเมื่อข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ เวลาส่วนใหญ่ของข้าพเจ้าจะอยู่เชียงราย ขอคำตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :     กรุณากรอกตัวเลขหรือตัวอักษรในภาพ
  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copy right ©2006-2020 โดย เทศบาลตําบลตลาดใหญ่ - http://www.taladyai.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 94 หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 20 กันยายน 2549