หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศห้องกองการศึกษา ขนาด ๓๑๐๐๐ BTU แบบตั้งแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2020
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศห้องกองการศึกษา ขนาด ๓๑๐๐๐ BTU แบบตั้งแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2020
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผบ ๓๙๕๙ ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2020
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2020
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารเย็น ตามโครงการจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Nov 2020
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขก ๑๑๒๙ เชียงใหม่ และตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน ขษ ๒๕๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2020
จ้างจัดตกแต่ง สถานที่ เวทีพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Oct 2020
ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม แก้วพลาสติก ตามโครงการจัดงานประเพณียี่เป็งตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี ๒๖๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Oct 2020
ซื้อสายสะพาย มงกุฎ การประกวดนางนพมาศ และประกวดหนูน้อยนพมาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2020
ซื้อสายสะพายและมงกุฏ การประกวดนางนพมาศและการประกวดหนูน้อยนพมาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2020
ซื้อสายสะพายและมงกุฏ การประกวดนางนพมาศและการประกวดหนูน้อยนพมาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2020
จ้างทำพวงมาลา จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๑ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Oct 2020